VITAJTE NA STRÁNKE

AMBULANCIE  KLINICKEJ  PSYCHOLÓGIE

Milí návštevníci, naša ambulancia má vytvorenú novú web-stránku - https://www.psychologianitra.sk. Aktuálne informácie a systém rezervácie nájdete na tejto novej stránke.

Vitajte na stránke neštátneho zdravotníckeho zariadenia, ktoré poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť v oblasti klinickej psychológie a psychoterapie
pre deti, mládež a dospelých.


Služby

Sme odborníkmi v oblastiach: klinická psychológia, detská psychológia a psychoterapia pre deti, mládež a dospelých, párová i rodinná terapia. Poskytujeme aj komplexné psychologické vyšetrenia v oblasti klinickej psychológie a posudzovaní psychickej spôsobilosti pre rôzne profesie.

Zároveň dbáme na diskrétnosť, anonymitu, odborný a predovšetkým citlivý prístup.

Klinická psychológia a psychoterapia detí

Psychoterapeuticky pracujeme s deťmi od obdobia, kedy dokážu s nami spolupracovať, akceptovať nás ako partnera v hre, alebo v inej liečebnej činnosti.

Poskytujeme komplexné psychologické vyšetrenia na žiadosť lekára, školy a na žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa. Pracujeme s najmodernejšími štandardizovanými psychologickými metódami ...

 
Klinická psychológia a psychoterapia dospelých

V rámci klinickej psychológie a psychoterapie dospelých sa zameriavame na príznaky ako napríklad:
•  akútne psychické krízy - strata partnera, zamestnania, životných istôt,  
   zmena zdravotného stavu, úmrtie partnera, alebo blízkeho človeka,
•  úzkosť, záchvaty paniky, depresia, sociálne a iné fóbie,
  a ďalšie ...
 

Biofeedback a neurofeedback terapia

Biofeedback - umožňuje odmerať účinok stresu na organizmus. Technika je založená na meraní psychofyziologických funkcií a sleduje činnosť nervového systému, najmä častí, ktoré sú najviac ovplyvnené záťažou a stresom.

Neurofeedback – pomáha naučiť sa lepšie kontrolovať a harmonizovať činnosť mozgu ...

 

Párová a rodinná terapia

Občas sa nachádzame v životnom období kedy vnímame, že vzťah v ktorom žijeme, nefunguje tak ako by sme si predstavovali.

V partnerskej kríze sa často môžeme ocitnúť aj po prekonaní náročných osobných kríz, rodičovských kríz a pracovne náročných období ...

 

Vyšetrenia psychickej spôsobilosti

Vykonávame vyšetrenia psychickej spôsobilosti pre rôzne účely, napr. pre pracovníkov SBS služieb, záujemcov o zbrojný preukaz a pre držiteľov strelnej zbrane.


O NAŠEJ AMBULANCII

Naša ambulancia sa nachádza v objekte polyfunkčnej budovy, vedľa nitrianskej fakultnej nemocnice. Vchod nájdete z prednej strany budovy (od cesty), je potrebné zísť po vonkajších schodoch o jedno poschodie nižšie. Viac informácií spolu s mapou nájdete v časti Kontakt.

Ambulancia je v zmluvnom vzťahu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, poisťovňou Dôvera a poisťovňou Union. Treba si so sebou priniesť výmenný lístok od pediatra alebo všeobecného lekára. Informácie o platbách za jednotlivé služby nájdete v časti Cenník.

KDE NÁS NÁJDETE

Ambulancia klinickej psychológie

Pivovarská 1
949 01 Nitra

Telefón:
0907 154 449
Email:
ambulancia.zatkova@gmail.com

KEDY NÁS NÁJDETE

Pondelok  08:00 – 16:00

Utorok    08:00 – 16:00

Streda    08:00 – 16:00

Štvrtok   08:00 – 16:00

Piatok    08:00 – 16:00

PRACUJEME NA OBJEDNÁVKU
Termín si treba dohodnúť vopred.