CENNÍK

Ambulancia je v zmluvnom vzťahu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, poisťovňou Dôvera a poisťovňou Union. Je potrebné priniesť si výmenný lístok od pediatra alebo všeobecného lekára. Poskytujeme služby aj pacientom iných zdravotných poisťovní, ktoré si v plnom rozsahu uhrádzajú pacienti.

Prípadné úhrady za poskytované služby, ktoré sú mimo zdravotnej indikácie, je možné realizovať iba platbou v hotovosti.

Cenník zdravotných výkonov:

  • Psychoterapia individuálna (50 min.)                                                        35 €

  • Psychoterapia skupinová                                                                           10 €

  • Psychoterapia párová, rodinná (60 min.)                                                  40 € 
  • Zbrojný preukaz - posúdenie psychickej spôsobilosti                             55 €
  • Pracovníci SBS                                                                                              40 €
  • Psychodiagnostické vyšetrenie osobnosti                                                 90 €