Vitajte na stránkach

AMBULANCIE  KLINICKEJ  PSYCHOLÓGIE

  VÁŽENÍ KLIENTI AMBULANCIE KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE

situáciu ohľadom vírusu COVID-19 vnímame s adekvátnym rešpektom. Cítime však zodpovednosť a preto aj naďalej fungujeme nasledovne:

NAŠE PSYCHOTERAPEUTICKÉ A KLINICKO-PSYCHOLOGICKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME V PODOBE OSOBNÝCH, TELEFONICKÝCH, VIDEOKONFERENČNÝCH A SKYPOVÝCH KONZULTÁCIÍ.


Psychoterapeutické konzultácie realizujeme osobne, aj prostredníctvom telefónu na t.č. 0907 154 449, alebo prostredníctvom Skype.


PhDr. PaedDr. Marta ZAŤKOVÁ, PhD.
Odborný garant – klinický psychológ/psychoterapeut.

Vitajte na stránkach neštátneho zdravotníckeho zariadenia, ktoré poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť v oblasti klinickej psychológie a psychoterapie pre deti, mládež a dospelých.


Služby

Sme odborníkmi v oblastiach: klinická psychológia, detská psychológia a psychoterapia pre deti, mládež a dospelých, párová i rodinná terapia. Poskytujeme aj komplexné psychologické vyšetrenia v oblasti klinickej psychológie a posudzovaní psychickej spôsobilosti pre rôzne profesie.

Zároveň dbáme na diskrétnosť, anonymitu, odborný a predovšetkým citlivý prístup.

Klinická psychológia a psychoterapia detí

Psychoterapeuticky pracujeme s deťmi od obdobia, kedy dokážu s nami spolupracovať, akceptovať nás ako partnera v hre, alebo v inej liečebnej činnosti.

Poskytujeme komplexné psychologické vyšetrenia na žiadosť lekára, školy a na žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa. Pracujeme s najmodernejšími štandardizovanými psychologickými metódami ...

 
Klinická psychológia a psychoterapia dospelých

V rámci klinickej psychológie a psychoterapie dospelých sa zameriavame na príznaky ako napríklad:
•  akútne psychické krízy - strata partnera, zamestnania, životných istôt,  
   zmena zdravotného stavu, úmrtie partnera, alebo blízkeho človeka,
•  úzkosť, záchvaty paniky, depresia, sociálne a iné fóbie,
  a ďalšie ...
 

Biofeedback a neurofeedback terapia

Biofeedback - umožňuje odmerať účinok stresu na organizmus. Technika je založená na meraní psychofyziologických funkcií a sleduje činnosť nervového systému, najmä častí, ktoré sú najviac ovplyvnené záťažou a stresom.

Neurofeedback – pomáha naučiť sa lepšie kontrolovať a harmonizovať činnosť mozgu ...

 

Párová a rodinná terapia

Občas sa nachádzame v životnom období kedy vnímame, že vzťah v ktorom žijeme, nefunguje tak ako by sme si predstavovali.

V partnerskej kríze sa často môžeme ocitnúť aj po prekonaní náročných osobných kríz, rodičovských kríz a pracovne náročných období ...

 

Vyšetrenia psychickej spôsobilosti

Vykonávame vyšetrenia psychickej spôsobilosti pre rôzne účely, napr. pre pracovníkov SBS služieb, záujemcov o zbrojný preukaz a pre držiteľov strelnej zbrane.


O NAŠEJ AMBULANCII

Ambulancia sa nachádza v objekte polikliniky MEDICENTRUM v Nitre na Klokočine. Nájdete ju na 1. poschodí, v tichej a málo frekventovanej časti budovy.  Viac informácii spolu s mapou nájdete v časti Kontakt.

Ambulancia je v zmluvnom vzťahu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, poisťovňou Dôvera a poisťovňou Union. Je potrebné priniesť si výmenný lístok od pediatra, alebo všeobecného lekára. Informácie o platbách za jednotlivé služby nájdete v časti Cenník.

KDE NÁS NÁJDETE

Ambulancia klinickej psychológie

Poliklinika MEDICENTRUM (1. poschodie)
Čajkovského 46
94911 Nitra (Klokočina)

Telefón:
0907 154 449
Email:
dr.zatkova@gmail.com

KEDY NÁS NÁJDETE

Pondelok  08:00 – 16:00

Utorok    08:00 – 16:00

Streda    08:00 – 16:00

Štvrtok   08:00 – 16:00

Piatok    08:00 – 16:00

PRACUJEME NA OBJEDNÁVKU
Termín je potrebné dohodnúť vopred.